PDA

View Full Version : Hút đờm nội khí quản / mở khí quản


bacsy
05-10-2010, 04:55 PM
I. MỤC ĐÍCH:
Hút sạch chất tiết để làm thông đường thở.
II. MỤC TIÊU:
• Duy trì đường thở sạch, thông thoáng.
• Tránh gây tổn thương, thiếu oxy.
III. DỤNG CỤ:
• Nguồn oxy, bóng, mask kích thước thích hợp.
• Máy hút đàm, ống hút đàm. Găng vô trùng.
• Nước muối sinh lý Natri chlorure 9‰, chén chun.
• Ống nghe.
IV. NGUYÊN TẮC AN TOÀN:
• Tăng oxy FiO2 100% trước, trong, sau hút đàm trừ khi có chống chỉ định của Bác sĩ như trẻ sinh non, bệnh phổi mạn tính.
• Bóp bóng giúp thở trong lúc hút đàm.
• Tăng thông khí ở trẻ có cao áp phổi, hoặc có triệu chứng tăng áp lực nội sọ trong 1 phút trước và sau mỗi lần hút đàm.
• Nếu trẻ tím tái, tim chậm trong lúc hút đàm, tăng thông khí, tăng FiO2 cho đến khi bệnh nhân hồng lại.
• Tuân thủ nguyên tắc vô trùng.
• Chai nước muối sinh lý vô trùng, có ghi ngày sử dụng và thay sau 24 giờ.
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
1. Kiểm tra dụng cụ trước mỗi tua trực như nguồn oxy, bóng, mask giúp thở, nguồn hút áp lực âm hoặc máy hút đàm, ống hút đàm vô trùng, nước muối sinh lý vô trùng, chén chun hấp.
2. Đánh giá nhu cầu hút đàm, hút trước bữa ăn, hoặc 30 – 60 phút sau bữa ăn.
3. Chuẩn bị trẻ và gia đình.
4. Mang khẩu trang và rửa tay.
5. Chuẩn bị dụng cụ. Đảm luôn có sẵn ống nội khí quản, ống thông khí quản.
6. Nghe phế âm 2 bên và quan sát nhịp thở trẻ.
7. Vặn oxy ở lưu lượng kế lên 7 – 10 lít/phút.
8. Mở nguồn hút áp lực âm và thử với ngón tay cái, áp lực âm cài đặt theo tuổi của trẻ.
9. Đặt trẻ ở tư thế nằm ngửa, đầu hơi cao 30 - 450
10. Mở bao đựng ống hút đàm, vẫn để ống hút đàm trong bao.
11. Mở chén chun vô trùng và rót nước nước muối sinh lý vào.
12. Mang găng.
13. Rút ống hút đàm ra khỏi bao với tay mang găng vô trùng.
14. Nối với nguồn hút áp lực âm qua bộ phận nối, tay không vô trùng cầm bộ phận nối này.
15. Đặt trẻ với đầu nằm ngay đường giữa.
16. Tách trẻ khỏi máy thở.
17. Cho oxy và bóp bóng giúp thở.
18. Tiến hành hút đàm:
• Cầm ống hút đàm với tay mang găng vô trùng.
• Nhẹ nhàng đưa ống hút đàm: đối với mở khí quản vào khoảng 3 – 5 cm, đối với đặt NKQ vào sâu hơn chiều dài ống NKQ khoảng 1 cm, và trong khi đó không được bấm hút.
• Rút ống hút đàm ra đồng thời bấm hút, vừa rút vừa xoay. Thời gian khoảng 5 – 10 giây, hoặc bằng 1 nhịp thở Điều dưỡng.
• Sau mỗi lần hút, bóp bóng với oxy liều cao
• Trường hợp đàm đặc, bơm nước muối sinh lý vào nội khí quản, bóp bóng 3-5 nhịp thở, sau đó hút đàm.
• Hút lặp lại cho đến khi hết đàm.
• Gắn trẻ lại với máy thở.
• Nếu mũi, miệng có nhiều đàm nhớt, hút miệng, sau đó hút mũi.
• Tráng ống và làm sạch ống hút bằng dung dịch Natri clorua 0,9%.
• Ngâm ống hút đàm vào dung dịch sát trùng.
• Làm sạch ống hút của nguồn hút áp lực âm bằng cách hút qua nước muối sinh lý trong chén chun.
• Nghe phế âm, đánh giá phản ứng của trẻ trong lúc hút đàm.
• Báo cho Bác sĩ biết bất cứ dấu hiệu bất thường nào như tím tái, nhịp tim chậm, chất đàm bất thường, hoặc hút đàm khó khăn.
19. Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay.
20. Ghi chú điều dưỡng:
• Trị số FiO2 dùng thông khí trẻ trong lúc hút đàm.
• Tính chất màu sắc, độ đặc quánh, số lượng chất đàm nhớt.
• Phế âm sau hút đàm.
• Báo cho Bác sĩ (nếu cần).
BẢNG KIỂM:
􀀀 Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình.
􀀀 Mang khẩu trang, rửa tay.
􀀀 Chuẩn bị dụng cụ.
􀀀 Đánh giá phế âm
􀀀 Kiểm tra áp lực hút.
􀀀 Đặt tư thế trẻ.
􀀀 Mở bao đựng ống hút đàm.
􀀀 Cho nước muối sinh lý vào chén chun.
􀀀 Mang găng.
􀀀 Cung cấp oxy cho trẻ.
􀀀 Tiến hành hút đàm.
􀀀 Đánh giá lại phế âm.
􀀀 Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay.
􀀀 Ghi chú điều dưỡng.