PDA

View Full Version : cùng học đan khăn nhé


mummimhd
05-12-2009, 12:14 PM
Noen sắp đến rồi, 1 chiếc khăn sẽ là món quà rất tuyệt cho ng ấy. cầm que đan lên nào, ta cùng bắt đầu nhé...

Đây là 1 số kiểu khăn mà mummim thích:

Kiểu 1: vặn thừng

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Cách đan: Cast 22 mũi
4 dòng đầu : Knit
Row 1 và 3(mặt phải khăn): K 3, P 5, K 6, P 5, K 3.
Row 2 và tất cả các dòng bên mặt trái khăn:K 8, P 6, K 8
Row 5: K 3, P 5, vặn thừng 3/3 mũi nghiêng phải,P 5,K3.
Row 6 : Lặp lại hàng 2
Row 7: Lặp lại dòng 1.
Row 8: Lặp lại dòng 2

Đan Lặp lại dòng 1 - 8 cho tới khi
đạt độ dài vừa ý
4 dòng cuối đan Knit làm gấu khăn . Chiết hết

Chú ý:
- Hai bên mép khăn dễ quăn vào, vì vậy cần ứng dụng cách đan dóc lòng tôm ở hai bên lề khăn.
Cách làm: Bạn để 2 mũi ở đầu và 2mũi ở cuối để dóc lòng tôm hai bên.
H1: đan bt đến 2 mũi cuối thì đan lên( hoặc xuống đều được)
H2: ko đan 2 mũi đầu tiên, đan bình thường đến 2 mũi cuối đan như H1
H3 và tất cả hàng lẻ thì đan giống hàng 1, hàng chẵn thì đan tất cả như H2.

-Vặn thừng nghiêng phải 3/3 mũi tức là có tổng số 6 mũi đan tham gia vào đan vặn thừng: nhấc 3 mũi ra một kim đan
hai đầu đặt ra phía sau sản phẩm đan, đan thuận 3 mũi bên kim trái rồi mới đan
thuận 3 mũi mà ta vừa nhấc.

Đây là vặn thừng phối màu phức tạp hơn 1 chút:
[Only registered and activated users can see links]
hướng dẫn:
- Row 1 (WS): s1, p1, k1, p1, k2, p6, (k1,p1)x2, k2, p6, (k1,p1)x3
- Row 2: s1, k1, p1, k1, p2, k6, (p1,k1)x2, p2, k6, (p1,k1)x3
- Row 3,5,7,9,11: repeat row 1.
- Row 4: s1, k1, p1, k1, p2, CC 6st RC, (p1,k1)x2, p2, CC 6st LC, (p1,k1)x3
- Row 6,8,12: repeat row 2
- Row 10: s1, k1, p1, k1, p2, MC 6st RC, (p1,k1)x2, p2, MC 6st LC, (p1,k1)x3


Kiểu 2:chữ thập ( mình gọi nó là chữ T)
[Only registered and activated users can see links]
Bắt (Số mũi đan chia hết cho 4 ) + 3 mũi rồi đan lên 2-3 hàng bằng màu A.
H1: trượt 2 mũi đầu sang rồi đan 3 mũi lên màu B, trượt 1 mũi sang, rồi lại đan 3 lên+trượt 1sang, đến khi còn 2 mũi cuối thì quay que.
H2: vắt dây ra ngoài đan 3 lên(màu B), vắt dây vào trong rồi trượt 1mũi sang, rồi lại vắt dây ra ngoài.cứ thế đến khi còn 2 mũi cuối thì trượt sang.
H3: (màu A) đan từ đầu, 3 lên+ trượt 1 như hàng 1, đan cả 2 mũi cuối.
H4: đan 3 lên, vắt dây vào trong rồi trượt 1 mũi, sau đó vắt dây ra ngoài & cứ thế đan hết hàng.
H5 bắt đầu lại như hàng 1
Chú ý: nếu H7&8 (H 14&15 ...) đan lên hết màu A thì ta sẽ đc 1 kiểu khác( tạm gọi là khăn chữ I)Kiểu 3: lá (kiểu này hiện tại mình đang học, chưa biết đan, bạn nào biết thì hướng dẫn mọi ng cách đơn giản hơn nhé)
[Only registered and activated users can see links]
Chú thích:
1 mũi chập 2 lên vào sau = p2tog tbl = purl 2 together through back loops
1 mũi giảm trái = 1 SKPO
1 mũi dời = slip 1 knitwise = đâm que đan như đan mũi xuống, nhưng không đan mà chuyển sang que đan phải.
1 vòng = 1 YO.

Gầy 39 mũi.

Đan viền
H1,3,5,7,9 (Mặt trái): 1 lên, đan xuống đến khi còn 1 mũi, 1 lên
H2,4,6,8 (mặt phải): 1 mũi dời, đan xuống đến khi còn 1 mũi, 1 mũi dời.

Bắt đầu đan hoa văn:
H1 (mặt phải): 1 m. dời, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 2 xuống, 2 lên, 7 xuống, 1 m. chập 2 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 1 lên, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 1 mũi giảm trái , 7 xuống, 2 lên, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 4 xuống, 1 m. dời (tổng cộng bạn sẽ được 41 mũi trên que đan sau khi đan các hàng mặt phải).

H2 (mặt trái): 1 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 6 lên, 1 mũi chập 2 lên vào sau, 3 lên, 1 xuống, 3 lên, 1 m. chập 2 lên, 6 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 lên (bạn sẽ được 39 mũi trên que đan sau khi đan các hàng mặt trái).

H3 (mặt phải): 1 m. dời, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 2 xuống, 2 lên, 5 xuống, 1 m. chập 2 xuống, 1 xuống, (1 vòng, 1 xuống) 2 lần, 1 lên, 1 xuống, (1 vòng, 1 xuống) 2 lần, 1 mũi giảm trái , 5 xuống, 2 lên, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 4 xuống, 1 m. dời

H4 (mặt trái): 1 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 4 lên, 1 m. chập 2 lên vào phía sau, 5 lên, 1 xuống, 5 lên, 1 m. chập 2 lên, 4 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 lên

H5 (mặt phải): 1 m. dời, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 2 xuống, 2 lên, 3 xuống, 1 m. chập 2 xuống, 2 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 2 xuống, 1 lên, 2 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 3 xuống, 2 lên, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 4 xuống, 1 m. dời

H6 (mặt trái): 1 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 2 lên, 1 mũi chập 2 lên vào sau, 7 lên, 1 xuống, 7 lên, 1 m. chập 2 lên, 2 lên, 2 xuống 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 lên

H7 (mặt phải): 1 m. dời, 2 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 2 xuống, 2 lên, 1 xuống, 1 m. chập 2 xuống, 3 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 3 xuống, 1 lên, 3 xuống, 1 vòng, 1 xuống, 1 vòng, 3 xuống, 1 mũi giảm trái , 1 xuống, 2 lên, 1 mũi giảm trái , 1 vòng, 4 xuống, 1 m. dời

H8 (mặt trái): 1 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 mũi chập 2 lên vào sau, 9 lên, 1 xuống, 9 lên, 1 m. chập 2 lên, 2 xuống, 1 m. chập 2 lên, 1 vòng, 2 lên, 2 xuống, 1 lên

Lặp lại 8 hàng này cho đến khi được chiều dài như ý.
Đan 9 hàng viền như khi bắt đầu.
Đan kết thúc mũi.

sau thời gian nghiên cứu & thử nghiệm, mummim đã cho ra lò chiếc khăn đan kiểu chiếc lá đầu tiên, show hàng em nó lên cho cả nhà xem đây
[Only registered and activated users can see links]

1 số trang web có hướng dẫn dạy đan từ A-Z nhé:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

nhok_kawai
05-12-2009, 01:11 PM
em biết cách đan chữ T rùi mà đọc xong cũng chẳng thấy hỉu gì cả
huhu, giải thích cách đan vặn thừng dễ hiểu hơn đi chị
em muốn làm thử cách đấy

mummimhd
05-12-2009, 02:45 PM
đối với khăn chỉ có 1 hàng thừng:

nếu đan thừng 6 mũi thì mặt fai( hàng lẻ 1 3 5 ...) 3 lên(đây sẽ là viền), 3 xuống, 6 lên, 3 xuống, 3 lên(viền).
mặt trái(hàng chẵn 2 4 6...) 3 lên,3 lên, 6 xuống, 3 lên, 3 lên.

tùy vào số mũi của 1 thừng nhiều hay ít mà ta quyết định vặn thừng ở hàng thứ bn.trường hợp thừng có 6 mũi thì vặn ở hàng thứ 9, 4 mũi thì vặn ở hàng thứ 6...

hàng có vặn thừng làm như sau:3 lên, 3 xuống; bỏ 6 mũi tiếp theo ra khỏi que bên trái, dùng que trái lấy lại các mũi theo thứ tự các mũi như sau: 3 2 1 6 5 4, rồi đan 6 mũi lên, 3 xuống, 3 lên. (9 hàng tiếp theo thì lại vặn như thế)

chú ý: các mũi viền ở 2 bên chỉ đan lên. nếu đan cả 2 mặt cùng có thừng thì khoảng cách giữa các thừng là = nhau & =số mũi của mỗi thừng (ví dụ: mỗi mặt có 2 thừng, mỗi thừng có 4 mũi thì MP as MT: 2 lên, 4 xuống, 4 lên, 4 xuống, 4 lên, 2 lên>> vặn MP trước, trừ 2 mũi viền ra thì chỗ nào có mũi lên thì vặn). tùy ý tưởng của mỗi ng mà số mũi của viền khăn, số mũi giữa các thừng, số mũi mỗi thừng có thể thay đổi. (kí hiệu K - lên, P - xuống, S - bỏ hay trượt mũi).


video hướng dẫn đan vặn thừng kiểu đơn giản
[Only registered and activated users can see links]
hướng dẫn đan thừng đôi(thao tác vặn thừng)
[Only registered and activated users can see links]

Rùa
05-12-2009, 05:10 PM
Trông đẹp vậy nhưng chỉ dẫn khó hỉu wa. Chị quay lại cách làm rồi post lên đi.thanks chị =)

Tháng 11
12-12-2009, 05:02 PM
Thầm ước ao giá như một ngày em đan khăn cho anh.
Anh nói vợ ngồi đan khăn còn chồng ngồi ôm vợ, thật thích.
Nhưng anh biết đó là một giấc mơ không bao giờ thành sự thật.
Em nói ngày xưa em đan 1 cái mất 2 ngày, bây h lười đan cả tháng cũng không xong, bao nhiêu người nhờ mà chưa đan cho được.
Em nói thế mà không nghĩ đến cảm giác của anh sao, uh thì cũng đúng anh yêu em chứ em có yêu anh đâu.
So sad...............


(Sr chủ thớt vì post ở đây)

nhok_kawai
19-01-2010, 10:51 PM
mọi người cùng vào đây để xem các mẫu khăn hay ho nha
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
:o:o:o:o:o:o

pink_horse
19-01-2010, 11:05 PM
Dan khan kieu nay cu co 2 mat trai phai=>k thich lam. Co kjeu nao ma 2 mat nhu nhau k?

mummimhd
20-01-2010, 11:33 AM
có nhiều kiểu 2 mặt giống nhau chứ. thường thì k cầu kỳ như mấy kiểu trên. nhưng đan cho nam hay nữ? kiểu đan của nữ thì nam k quàng đc, nhưng cho nam thì vẫn dùng đc cho nữ. thứ 6 này mình thi nên nếu bạn cần thì thi xong mình sẽ cố gắng giới thiệu vài kiểu cho bạn tham khảo nha.

pink_horse
20-01-2010, 01:51 PM
merci chị! Đan cho nam. Chị có kiểu nào cho nữ nữa thì cứ dậy tuốt cho em đi.

nhok_kawai
20-01-2010, 10:41 PM
[Only registered and activated users can see links]
em đang định đan theo kiểu này nhưng lâu quá rùi đầu óc hok nhớ cách đan
em chỉ nhớ nó phải bỏ mũi kiểu gì gì đó thui
ai bít thì chỉ hộ em cái, em định đan xong trước tết mừ. thank mọi người trước

mummimhd
28-01-2010, 01:25 AM
xin lỗi ví post bài hơi muộn. tại mấy ngày cuối tuần tự dưng lại bị cảm mưa, nên chị mới tìm đc vài kiểu thôi. thông cảm nha.

Kiểu 1:
[Only registered and activated users can see links]
kiểu này cũng rất dễ đan, nó được thực hiện trên số mũi chia hết cho 4
-hàng 1: 3p, 1k
-hàng 2: 3 mũi đầu ta đan 2p, 1k, sau đó đan 3p, 1k đến hết hàng
các hàng sau lặp lại 2 hàng này.

Kiểu 2:
[Only registered and activated users can see links]
-Số mũi chia hết cho 4, dư 2.
- Hàng 1: mũi đầu bỏ không đan, đan 2 k, rồi vắt len vào trong, đan thêm 2 k => như vậy được 2 k, 1 mũi giả, 2 k (tổng cộng là 5 mũi với mũi giả ở giữa)(không tính đến mũi đầu bỏ không đan). Que đan bên tay trái lấy mũi giả ở giữa vắt sang 2 k như khi triết khăn vậy. (hay chính là lấy mũi giả thứ 4 ra, qua mũi thứ 5,6)
- Hàng 2: giống hàng 1.

Kiểu 3: Đan trái tim và quả dứa
[Only registered and activated users can see links]
Dòng 1 đan xuống bình thường, nhưng khi đâm kim qua thì vắt dây 2 vòng.
Mũi đầu tiên từ dòng 2 trở đi không đan mà chỉ lấy sang thôi
Dòng thứ 2 thì tuột 2 mũi có dây ra, đan mũi thứ 2 trước xong quay trở lại đan mũi thứ 1, khi tẽ ra sẽ thấy ngay hình trái tim.
Nếu đan xuống ( mũi mà khi đan tạo thành hình lượn sóng ấy) sẽ ra hình trái tim
Nếu đan lên nhưng vắt dây xuống sẽ tạo thành hình quả dứa.


Kiểu 4 : hoa cúc
[Only registered and activated users can see links]
Số mũi chia hết cho 5.
mấy hàng đầu đan mũi K để làm viền bên dưới cho khăn.
-H1:đan mũi K, nhưng thay vì mỗi mũi quấn 1 vòng như bình thường mà ta quấn 3 or 4 vòng.
-H2: gỡ lần lượt từng mũi sang que bên phải. rồi dùng que trái lấy lại cả hàng (gọi là đổi que), nều dùng que đan 2 đầu thì chỉ cần quay đầu kia ể đan tiếp thôi. rồi cứ 5 mũi một, đan chập 5 mũi & quấn dây 5 lần(tham khảo video nhé)
-H3: lặp lại như H1.
[Only registered and activated users can see links]

còn vài kiểu nữa, nếu chịu khó sáng tạo thì kiểu đơn giản thôi cũng sẽ đẹp. chị sẽ cố tìm rùi post sau nhé.

nhok_kawai
29-01-2010, 09:30 PM
Đây là kiểu em đang đan
Cũng hok hiểu nên gọi nó là kiểu gì nữa
Chỉ là ngồi hok có gì nghịch nên cứ đan bừa nên nó thành ra thế nè
Trông nó cũng ổn ổn
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Hic, chụp bằng cái điện thoại ghẻ nên màu nó hok giống bản gốc tẹo nào, túm lại chỉ xem được thui
Nhược điểm của kiểu này là chỉ được 1 mặt thui, chứ 2 mặt nó khác nhau rõ ràng
ai thik kiểu nè thì chứ pm, chứ nói thì hok bít phải chỉ thế nào cả

Dr. chi chít
30-01-2010, 05:34 PM
Thành thật xin lỗi tình yêu vì em bất tài vô dụng, thôi thì valentine này em tặng mình cái xích cho tiện:rolleyes:

mytwenties
30-01-2010, 06:29 PM
Tui được bạn đan cho 1 cái khăn giống chiêc thứ 3 mà munminhd đã giới thiệu! Công nhận là đẹp hehehe! vậy là mình nhận được khăn rùi....

Dr. chi chít
02-02-2010, 10:13 AM
Cả đời chi chít chỉ có 1 mơ ước bé bỏng khó thành hiện thực là được ai đó tặng cho 1 cái khănL-)

leeteuk_tn171983
09-01-2011, 10:16 PM
ai být đan chữ khăn có chữ Đ ko. Nếu být thỳ pm vào số 01258532853 of mình na.Hoặc nik Y!M: co_be_buong_binh_56 na. thanks mn

Tiên nữ ngủ ngày
09-01-2011, 10:45 PM
sao h mình mới bít có toppic này nhỉ? cứ phải đi tìm tìm mãi, mai phải đi mua len về thực hành ngay vài kiểu mới đc :y110::y110::y110::y110:
mùa đông lạnh quá :y13::y13::y13: